MENU

image

Nama : Mohamed Nor Bin Husin
Alamat Tempat Tinggal : Kediaman Rasmi Ketua Jajahan Jeli, 17600 Jeli, Kelantan.
Status Perkahwinan : Berkahwin
Jawatan Dahulu :

1. Timbalan Ketua Jajahan, Pejabat Tanah Dan Jajahan Tanah Merah, Kelantan.
15 Februari 2011 - 31 Mei 2014

2. Ketua Jajahan / Yang Di Pertua (8.8.2016 - Sekarang)
Pejabat Tanah Dan Jajahan Tanah Merah/ Majlis Daerah Pasir Mas

Kelulusan : Bachelor Sains Pertanian ( UPM )
Gred Jawatan Sekarang : Ketua Jajahan - N54