MENU

Pembersihan Tempat Awam

 

  • Tempat-tempat awam seperti tandas awam, perhentian teksi, bas pasar dan sebagainya mesti sentiasa dalam keadaan bersih.

Pembersihan Kerja-Kerja Pembinaan

  • Semua kontraktor yang menjalankan kerja-kerja pembinaan Majlis , JKR, JPS, orang persendirian dan sebagainya sentiasa diawasi supaya sisa pepejal dan lain-lain dalam kawasannya sentiasa dalam keadaan bersih

Pembersiahan Tangki Septik

  • Perkhidmatan mengosongkan tangki septik, dibuat dalam masa tiga hari daripada tarikh pembayaran.

Perkhidmatan Kawasan Perumahan

  • Kawasan perumahan yang baru siap perkhidmatan diberi sebaik sahaja Sijil Kelayakan Duduk (SKD) dikeluarkan.

Amalan Konsep "AL-TA'AWUN" Tolong Menolong

Menyediakan Tong Sampah

  • Anda diwajibkan menyedia tong sampah bertutup rapat dan meletakkanya di tempat yang sesuai supaya sampah senang dikosongkan.

Meyediakan Beg Plastik

  • Anda hendaklah memasukkan sampah-sarap ke dalam beg plastik, diikat kuat-kuat dan dimasukkan ke dalam bekas sampah.