MENU

Misi

 • Firman Allah Subhanahu-Wataala; Maksudnya:- " Allah menghalalkan berjual beli (berniaga) dan mengharamkan riba" (Surah Al Baqarah ayat 275)

Borang Permohonan

 • Borong permohonan boleh diperolehi di kaunter MDPM;
 • Kami akan memberi penerangan dan membantu pelanggan mengisi borang permohonan.

Pembayaran Kelulusan

 • Permohonan yang dilulus, mesti membuat bayaran dalam tempoh 14 hari daripada tarikh terima surat.

Borang Kelulusan atau Penolakan Lesen

 • Semua premis pemohon akan disiasat;
 • Lesen perniagaan berpremis tiga (3) minggu
 • Lesen penjaja atau sementara satu (1) minggu
 • Iklan dan sepanduk - serta-merta
 • Pasar malam,jualan buah bermusim dan lain-lain (Syarat ada tempat - serta-merta

Daftar Permohonan

Permohonan lesen boleh didaftar terus, kecuali bagi peniaga berikut hendaklah daftar bersama: Sijil Pemeriksaan Kesihatan (bagi perniaga makanan)

 • Pandangan Pentadbir Tanah Jajahan.
 • Perakuan Jabatan Bomba
 • Pandangan Kementerian Perdangan dan Perindustrian Malaysia
 • Perakuan Jabatan Kerja Raya Jajahan
 • Tenaga Nasional Berhad

Maklumat Am

 • Setiap lesen adalah sah digunakan daripada 01 Januari hingga 31 Disember tiap-tiap tahun.
 • Lesen perniagaan hendaklah diperbaharui pada 01 Januari tiap-tiap tahun.