MENU

Motto

" Dan apabila kamu menjalankan hukum diantara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil"

Fungsi

  1. Menggubal dan meminda Undang-Undang Kecil, peraturan, perintah dan kaedah Majlis.
  2. Menyemak undang-undang yang digunapakai oleh Majlis.
  3. Memberi khidmat nasihat perundangan dan menjalankan pendakwaan di Mahkamah.
  4. Mengemaskini koleksi rujukan undang-undang Majlis
  5. Menyedia dan menyemak surat perjanjian.
  6. Mengadakan pendidikan perundangan kepada pegawai-pegawai Majlis.
  7. Menguruskan bahan untuk kursus/bengkel undang-undang.

Visi

Menjadikan perundangan Majlis dilaksanakan secara berhikmah bertunjangkan keadilan dan persaudaraan Islam.

Misi

Memastikan pematuhan dan pelaksanaan undang-undang dalam mewujudkan masyarakat yang berdisiplin, aman makmur dan bertanggungjawab.