MENU

22 hb Feb 2017 bersamaan 25 Jamadilawal 1438, Persatuan Peniaga Pasar Tasek Raja telah mengadakan satu program kebersihan iaitu Gotong - Royong Perdana 2017. Program bermula pada jam 2.00 Petang. Operasi kebersihan ini di buat di kawasan Pasar Besar Tasek Raja. Anggota yang terlibat terdiri daripada kakitangan Majlis Daerah Pasir Mas, Para Peniaga di sertakan YB Siti Zailah Binti Yusoff (Kak Lah) dan di rasmi kan oleh YB Siti Zailah Binti Yusoff (Kak Lah) Ahli Parlimen Rantau Panjang. Program ini adalah bertujuan untuk menumpukan menguruskan kerja-kerja pembersihan dan pengutipan sampah, sebaliknya terus komited membudayakan amalan kebersihan kepada ge­nerasi muda.

Sila klik Disini untuk paparan gambar seterusnya