MENU

 
Pada 8/10/2012 dan 11/ 10/2012 Unit Penilaian dan Pengurusan Harta,Majlis Daerah Pasir Mas (MDPM) telah mengadakan Operasi Sitaan Tunggakan Cukai Taksiran di kawasan operasi MDPM. Operasi ini turut dilaksanakan dengan kerjasama daripada unit-unit lain MDPM. Orang ramai diingatkan agar menjelaskan cukai taksiran pada tempoh yang telah ditetapkan bagi mengelakkan dikenakan tindakan sitaan ke atas premis atau kediaman mereka.

Waktu , Tempat & Tarikh Operasi
Tempat : Pasir Mas
Tarikh : 8/10/2012
Jumlah Premis & Kediaman : 11 buah

Tempat : Rantau Panjang
Tarikh : 11/10/2012
Jumlah Premis & Kediaman : 11 buah

 

 Operasi Sitaan Tunggakan Cukai Taksiran Tahun 2012
 Operasi Sitaan Tunggakan Cukai Taksiran Tahun 2012
 Operasi Sitaan Tunggakan Cukai Taksiran Tahun 2012