MENU

Piagam Pelanggan

1. Memperbaiki kerosakkan peralatan komputer (minor) dalam tempoh 3 hari dari tarikh kelulusan.

2. Membuat pemeriksaan berkala komponen dalam komputer dan pencetak.

3. Menyelesaikan masalah berkaitan aduan sistem-sistem aplikasi dalam waktu hari bekerja.

4. Data-data pengguna terjamin selamat, tersusun, mudah dicapai dan terkemaskini.

5. Semua masalah sistem akan diselesaikan dalam tempoh 14 hari bekerja.

6. Berusaha mewujudkan budaya ICT di dalam persekitaran kerja.

7. Memastikan tahap Penyelenggaraan komputer dan sistem aplikasi berada dalam keadaan baik dan memuaskan.

8. Memastikan tahap keselamatan rangkaian komputer terkawal dan terjamin.