MENU

SENARAI UNDANG-UNDANG KECIL/PERINTAH YANG DI TERIMA PAKAI OLEH MDPM

UNDANG-UNDANG IBU/AKTA
BIL
UNDANG-UNDANG SUBSIDIARI/KECIL 
NO.WARTA
1. AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 (AKTA 171)
1.
Kaedah-Kaedah Pegawai Majlis Daerah Pasir Mas (Kelakuan dan Tatatertib) 1984
Kn.P.U. 1
2.
Undang-Undang Kecil Pengawalan dan Penyeliaan Establisymen Makanan MDPM 1991
Kn.P.U.31
3.
Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau-Rayau MDPM 1983
Kn.P.U.9
4.
Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan MDPM 1989
Kn.P.U.22
5.
Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Rambut dan Pendandan Rambut MDPM 1989
Kn.P.U.23
6.
Undang-Undang Kecil Tandas Awam MDPM 1989
Kn.P.U.36
7.
Undang-Undang Kecil Perlesenan Haiwan MDPM 1998
Kn.P.U.33
8.
Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran MDPM 1983
Kn.P.U.21
9.
Undang-Undang Kecil Tred Perniagaan dan Perindustrian MDPM 2004 Kn.P.U.15
10.
Undang-Undang Kecil Kedai Dobi MDPM 1998 Kn.P.U.34
11.
Undang-Undang Kecil Vandalisme MDPM 1998 Kn.P.U.35
12.
Undang-Undang Kecil Iklan Pilihanraya MDPM 1990 Kn.P.U.38
13.
Undang-Undang Kecil Tempat Letak Kereta Persendirian MDPM 1989 Kn.P.U.24
14.
Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan MDPM 1989
Kn.P.U.22
15.
Undang-Undang Kecil Penjaja MDPM 2009 Kn.P.U.24
16.
Undang-Undang Kecil Iklan MDPM 2009 Kn.P.U.25
17.
Perintah Tetap Tatakelakuan Anggota Penguatkuasa MDPM 2010 MP: 7/2010-28/7/2010
18.
Perintah Tetap Mesyuarat MDPM 2012 MP: 7/2010-28/7/2010
19.
Perintah Tetap Tatacara Kompaun Kesalahan MDPM 2012 MP: 7/2010-28/7/2010
2. AKTA JALAN, PARIT DAN BANGUNAN 1974 (AKTA 133)
20.
Undang-undang Kecil Mengkompaun Kesalahan Jalan, Parit & Bangunan MDPM 2011 Kn.P.U.7
21.
Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (UKBS) P.W. 5178/85
22.
Undang-Undang Kecil Kerja Tanah MDPM 2009 Kn.P.U.23
3. AKTA PENGANGKUTAN JALAN 1987 (AKTA 333)
23.
Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) MDPM 2010 Kn.P.U.8
4. AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172)