MENU

Apakah itu e-Pembuatan Keputusan?

E-pembuatan keputusan ialah penggunaan medium ICT untuk meningkatkan input rakyat dalam proses membuat keputusan oleh pihak Majlis Daerah Pasir Mas.

>>e-Pembuatan Keputusan (Maklumbalas Kandungan Portal)

 

Bagaimanakah untuk anda memberi input kepada e-Pembuatan Keputusan?

Dari masa ke semasa pihak Majlis Daerah Pasir Mas akan mewujudkan saluran untuk rakyat memberikan input agar pihak Majlis Daerah Pasir Mas dapat menggunakan input tersebut bagi mempertingkatkan tahap perkhidmatan yang diberikan kepada rakyat.

Anda boleh mendaftar Email dan RSS e-Penyertaan bagi mendapat kemaskini tentang kajiselidik yang akan kami jalankan dari masa ke semasa. Selain itu, anda juga boleh mengikuti kami di media sosial rasmi Facebook MDPM dan juga Twitter MDPM bagi mendapatkan maklumat terkini termasuk pengumuman aktiviti yang melibatkan e-Pembuatan Keputusan.

 

Apakah peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi di dalam proses penglibatan e-Pembuatan Keputusan?

Sila rujuk polisi e-Penyertaan di sini.